ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย 
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) หลังจากที่ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เพื่อขอ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหันทรายประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) หลังจากที่ได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยปลูกต้นไม้ใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ป่าพ่อหลวง) หมู่ที่ ๒ ตำบลหันทราย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร์ในท้องถ่ินได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ และร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูร
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง
ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงทุกวันศุกร์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุง...     จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี...     จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบร...     จำนวนผู้เข้าชม 213 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์...     จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี...     จำนวนผู้เข้าชม 243 ครั้ง
ประชุมอนุมัติโครงการแผนงานปฏิบัติงานกองทุนสุขภาพตำบลกกโพธิ์...     จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในวันเด็กแห่งชาติ...     จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง...     จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลางโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อ PV.4"และ 3") บ้านละหานทรายเก่าหมู่ที่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังห
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อ PV.4
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านละหานทรายเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จัง
   สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในตำบล
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมน) หมู่ที่ 3
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 2 สายบ้านตม-เนินแต้
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 7 สายเนินแดง-สุวรรณศร
   ประกวดราคาด่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดไม่เกิน 50 คน) แบบตอกเข็ม
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหันทราย ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลข
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 กิจกรรมรณรงค์โรคมือเท้าปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันทราย วันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำ ...
 ปลูกต้นไม้  ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ...
5  ธันวาคม  2554 ...
ปลูกป่า  2  เมษายน  2554 ...
 
ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


เทคโนโลยี
เทคโนโลยี  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ปลูกป่าตามโครงการ ?พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี? ประจำปี 2554 2 เมษายน 2554
ปลูกป่าตามโครงการ ?พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี? ประจำปี 2554 2 เมษายน 2554  
กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 50.19.58.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 313,946 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย
ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-426065  Fax : 037-426065
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.